A Destructive God Sits Next to Me


Alternative title: Boku no Tonari ni Ankoku Hakaishin ga Imasu.    

Rating: None

Year: 2020   Status: Ongoing

Genres: Slice of Life   Comedy   School   Seinen  

Description:
ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。Description:
ぼくのとなりに暗黒破壊神がいます。